• تهران بازارآهنگران پاساژکاغذوتحریرهمکف۴۵
  • ۰۲۱-۵۵۸۹۱۱۱۳
  • alihargahi@gmail.com
آیتم دو (عناصر با قابلیت یک انتخاب)
 
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
آیتم چهار (مقدار با فیلد ثابت و غیرفعال)
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
3000
0
آیتم سه (قابلیت انتخاب چندگانه)
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
+
7000
0
آیتم دو (عناصر با مقادیر ثابت)
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
3000
0
آیتم یک
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
+
1000
0
جمع جزء: ریال0
مخفینمایش
نوع آیتم 7 (چک باکس)
توضیحات
نوع آیتم 7 (چک باکس)

این گزینه یک فیلد چک باکس همراه با تصویر است.

انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
3200ریال
0ریال
فیلد عناصر تصویری با مقادیر ثابت و متغیر
آیتم های تصویری همراه با چک باکس
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
آیتم چهار (فیلد مقدار ثابت)
آیتم چهار (فیلد مقدار ثابت)
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
1200
0
آیتم سه (چک باکس)
آیتم سه (چک باکس)
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
+
25000
0
آیتم یک (چک باکس)
آیتم یک (چک باکس)
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
+
17000
0
فیلد تصویری همراه مقدار ثابت
فیلد تصویری همراه مقدار ثابت
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
35000
0
آیتم های تصویری همراه با چک باکس
جمع جزء: ریال0
مخفینمایش
10% کوپن در هنگام خرید 5 یا محصولات بیشتر.
 
مجموع کل
ریال
0.00000000000000000000
 

درباره ما

چاپ و نشر انواع کاغذ ابروباد و تذهیب
توزیع انواع کاغذ گلاسه , پارس و چسبدار
پخش دفاتر نقاشی , خطاطی و مهندسی

تماس با ما

تهران - خ ۱۵خرداد- بازار آهنگران- پاساژ کاغذوتحریر - همکف -شماره ۴۵
تلفن تماس: ۵۵۸۹۱۲۷۳ / ۵۵۸۹۱۱۱۳ - ۰۲۱
 مهدی هرگاهی ۰۹۱۲۳۷۲۳۹۶۲
علی هرگاهی ۰۹۱۲۴۳۰۶۸۴۱