• تهران بازارآهنگران پاساژکاغذوتحریرهمکف۴۵
 • ۰۲۱-۵۵۸۹۱۱۱۳
 • alihargahi@gmail.com

تذهیب های جدید

Slider

تذهیب های جدید

دفاتر

دفتر نقاشی فیلی

 • مومی دار وساده
 • ۱۰ / ۲۰ برگ
 • بسته بندی ۲ جینی (۲۴عددی )

دفتر طراحی

 • کاغذ پارس 
 • ۵۰ برگ 
 • سایز A4 / A5 /A3 / B4
 • فنر دوبل
 • جلد سخت
 • بسته بندی ۱۲ عددی

دفتر مخصوص طراحی باآبرنگ

 • مقوا ۳۵۰گرم
 • کتان ضد آب
 • ۱۰برگ
 • سایز A4 / A3
 • فنر دوبل
 • جلد سخت

دفتر خوشنویسی خطدار سیمی

 •  کاغذ گلاسه
 • فنر تک
 • ۱۰برگ
 • سیمی و بدون سیم
 • سرمشق دار و بدون سرمشق
 • بسته بندی ۲ جینی (۲۴عددی)

دفتر میلی متری

 • کاغذ تحریر سفید
 • ۱۰/۲۰ برگ
 • سایز B4 , A3
 • تعداد در بسته ۵۰ عدد

دفتر شطرنجی

 • کاغذ تحریر سفید
 • ۲۰ برگ
 • سایز B4
 • تعداد در بسته ۵۰ عدد

دفتر مخصوص طراحی وسیاه قلم

 • کاغذ کرافت روسی
 • ۵۰ برگ 
 • فنر دوبل
 • سایز A4  /A3
 • بسته بندی ۱۲ عددی

دفتر پوستی

 • 4۰ برگ 
 • فنر تک
 • سایز A4  /A3
 • بسته بندی ۱۲ عددی

درباره ما

چاپ و نشر انواع کاغذ ابروباد و تذهیب
توزیع انواع کاغذ گلاسه , پارس و چسبدار
پخش دفاتر نقاشی , خطاطی و مهندسی

تماس با ما

تهران - خ ۱۵خرداد- بازار آهنگران- پاساژ کاغذوتحریر - همکف -شماره ۴۵
تلفن تماس: ۵۵۸۹۱۲۷۳ / ۵۵۸۹۱۱۱۳ - ۰۲۱
 مهدی هرگاهی ۰۹۱۲۳۷۲۳۹۶۲
علی هرگاهی ۰۹۱۲۴۳۰۶۸۴۱